ผู้เชี่ยวชาญด้านท่อ

ประสบการณ์การผลิต 15 ปี

ฟิตติ้งอิเล็กโทรฟิวชั่น